Tin nóng
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ
Ngày: 01.08.2019

1. VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP

- Ông Lê Trần Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Liên hiệp.    

+ Di động: 0948.248.249

+ Số điện thoại bàn: 02978.602.122

+ Số điện thoại bàn: 02973.874.828                                                                 

2. BAN CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

- Ông Nguyễn Duy Kiên, Trưởng Ban phi chính phủ nước ngoài.                    

+ Di động: 0985.471.616

+ Số điện thoại bàn: 02973.504.584

3. BAN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN                                                                                 

- Ông Đặng Hoàng Diễn, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban đối ngoại Nhân dân.                            

+ Di động: 0936.940.450

+ Số điện thoại bàn: 02973.504.588