Tin nóng
Trao 11 căn nhà cho người nghèo
Ngày: 14.03.2019
Ngay tại đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022, chiều ngày 29-5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 11 căn nhà, tổng trị giá 440 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh cho biết, việc vận động tài trợ phi Chính phủ nước ngoài và tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức nhân đạo, xã hội, từ thiện trong nước để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, hội tiếp tục duy trì mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh, các đối tác hiện có, đồng thời mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ các nước, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện, kiều bào, để vận động viện trợ, tài trợ phục vụ cho sự nghiệp phát triển. Hội chủ động thiết lập quan hệ hợp tác với Hội Hữu nghị Việt Nam -  Liên bang Nga TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành bạn để tranh thủ sự ủng hộ, giới thiệu đối tác thực hiện vận động tài trợ, viện trợ để đầu tư phát triển trên các lĩnh vực, địa phương đang còn nhiều khó khăn; phấn đấu đạt trị giá giải ngân 5 tỷ đồng trong nhiệm kỳ.

Báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2008-2016, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh đã đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức xã hội, từ thiện, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm xây dựng 6 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; vận động doanh nhân ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ 1 tỷ đồng đầu tư cho các công trình cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn Kiên Giang.

Đại hội lần này bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 13 thành viên, bầu 7 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Hùng Kiệt được bầu giữ chức Chủ tịch hội.