Tin nóng
Tổ chức Habitat Việt Nam thỏa thuận bổ sung nguồn vốn Dự án biến đổi khí hậu tại khu vực huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Ngày: 22.09.2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt khoản viện trợ do Tổ chức Habitat for Humanity International (HFHI) viện trợ kinh phí thực hiện dự án “Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến sự bất bình đẳng và dễ bị tổn thương của nhóm yếu thế ở các cộng đồng khu vực duyên hải, vùng núi miền Nam, miền Trung và miền Bắc” tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 04/3/2022.

Theo đó, mục tiêu của dự án là Tăng cường bình đẳng và giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương trong cộng đồng, đặc biệt đối với nhóm dân tộc thiểu số nghèo, người khuyết tật, bao gồm phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc tăng cường năng lực phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời phân tích tác động của biến đổi khí hậu lên các vấn đề liên quan đến nhà ở và định cư của người dân Việt Nam nói chung và tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nói riêng.

Kết quả của dự án sẽ có khoảng 67 hộ gia đình nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và xây dựng mới nhà vệ sinh. Ít nhất 01 công trình cộng đồng được xây dựng, giám sát và bàn giao cho các thành viên cộng đồng để ứng phó với thiên tai. Các hộ gia đình tham gia dự án được tập huấn kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, xây dựng và quản lý tài chính hộ gia đình.

Quang cảnh buổi làm việc 3 bên: Liên hiệp tỉnh - Hội LHPN tỉnh - Habitat

Đối tượng thụ hưởng là cộng đồng và 67 hộ gia đình tại xã Vĩnh Phú và xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được thực hiện từ tháng 01/2022 đến tháng 01/2024 với tổng giá trị khoản viện trợ là 1.960.000.000 đồng, tương đương 87.111 USD, trong đó: (i) Vốn viện trợ không hoàn lại là 1.065.000.000 đồng; (ii) vốn viện trợ cho vay là 490.000.000 đồng; và (iii) vốn đối ứng do địa phương, hộ gia đình đóng góp là 405.000.000 đồng.

Để triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang (chủ khoản viện trợ) chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ, vốn đối ứng; phối hợp với Tổ chức Habitat for Humanity International (HFHI) và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Sở Nội vụ, Công an tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Liên hiệp) tăng cường công tác quản lý, giải quyết kịp thời những công việc, tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Hội LHPN) tiếp nhận khoản viện trợ của Tổ chức Habitat for Humanity International (HFHI).

Ông Đặng Hoàng Diễn - Phó Chủ tịch Liên hiệp tỉnh (bìa trái) và Bà Hồ Mai Anh - Quản lý Chương trình miền Nam Habitat (thứ hai từ phải qua)

Ngày 23/9/2022, tại Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, Tổ chức Habitat Việt Nam phối hợp với các bên liên quan để cùng trao đổi các thuận lợi, khó khăn qua 01 năm triển khai dự án; đồng thời thỏa thuận bổ sung nguồn vốn cho dự án. Tham dự cuộc họp gồm có: Ông Đặng Hoàng Diễn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang; Bà Nguyễn Thị Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang; Bà Hồ Mai Anh, Quản lý Chương trình miền Nam - Tổ chức Habitat for Humanity International tại Việt Nam (HFHI-V); cùng cán bộ, chuyên viên tháp tùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi trao đổi, các bên liên quan đã thống nhất điều chỉnh Bản thỏa thuận dự án để cùng nhau thực hiện dự án với các nội dung sau:

Tổng nguồn vốn là 650 triệu đồng, trong đó: (i) Khoản vốn 450 triệu đồng bao gồm nguồn vốn không hoàn lại và vốn vay sẽ được chuyển vào tài khoản của Dự án tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang để triển khai thực hiện; (ii) khoản vốn 200 triệu đồng là nguồn vốn đối ứng từ địa phương và gia đình được lựa chọn.

Thời gian thực hiện hoạt động từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2023, triển khai thực hiện các nội dung của Dự án bao gồm: Xây mới/nâng cấp 01 nhà vệ sinh trường học; xây mới/nâng cấp 15 nhà vệ sinh cho hộ nghèo/cận nghèo; xây mới/nâng cấp 20 nhà vệ sinh cho hộ khó khăn; công trình nước/bồn chứa cho 15 hộ nghèo/cận nghèo; công trình nước/bồn chứa cho 20 hộ khó khăn; tập huấn cho 02 hộ dân về xây dựng quản lý tài chính, nước sạch, vệ sinh môi trường; tổ chức 01 cuộc truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường tại trường học; cung cấp 200 bộ vệ sinh cho 200 hộ dân khó khăn.

Cuộc họp, trao đổi đã đi đến thống nhất kế hoạch triển khai bổ sung nguồn vốn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Dự án hoàn thành, đảm bảo tiến độ đã đề ra./.

XUÂN QUANG