Tin nóng
Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019
Ngày: 09.03.2020

Ngày 18/10, tại Tp. Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác TTĐN năm 2019, cho đội ngũ cán bộ chuyên trách TTĐN các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: trong những năm qua, công tác TTĐN đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành công của các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện đối ngoại lớn của đất nước như hội nghị cấp cao APEC năm 2017, diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 năm 2019.

Các hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương cũng được triển khai tích cực, ngày càng bài bản, giới thiệu những hình ảnh đất nước, nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu; những thành tựu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm quyền con người, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí và chủ quyền biển, đảo Việt Nam, huy động được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

“Với vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại”-Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

 

Để hội nghị đạt kết quả tốt nhất, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững và triển khai trong thực tế một số nội dung:

Thứ nhất, tình hình thế giới, khu vực; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; trọng tâm trong tuyên truyền các hoạt động đối ngoại thời gian tới; phương pháp nhận diện và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc tình hình Việt Nam, nhất là lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển đảo...

Thứ hai, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, góp phần vào thành công chung của công tác thông tin đối ngoại.

 

Bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao

Thứ ba, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, thông tin dư luận trong và ngoài nước liên quan đến địa phương để chủ động định hướng, tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh về con người, những nét văn hóa, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của địa phương; đồng thời chủ động đấu tranh trực tiếp với những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, lợi dụng vẫn đề "nóng", những bất cập, hạn chế của các địa phương của các thế lực thù địch...

Hội nghị cũng được Bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao, trình bày các chuyên đề chính: Tình hình khu vực, thế giới và điều chỉnh chiến lược nước lớn; chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam; một số vấn đề liên quan đến chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và tình hình biển Đông thời gian gần đây. Kinh nghiệm, kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá thông tin giả, xấu, độc, sai sự thật trên internet và mạng xã hội, một số vấn đề cấp thiết hiện nay.

Hội nghị tập huấn công tác TTĐN nhằm tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết về công tác TTĐN và một số nội dung liên quan đến công tác thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN trong khu vực, góp phần nâng cao nhận thức của người phát ngôn cũng như đội ngũ làm công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác TTĐN trong điều kiện mới. Qua đó, tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTĐN kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, hội nghị tổ chức cho các đại biểu thảo luận và giải đáp các vấn đề liên quan đến công tác TTĐN tại địa phương./.