Tin nóng
Những hoạt động nổi bật của liên hiệp các tổ chức hữu nghị kiên giang năm 2019
Ngày: 27.05.2020

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của các ngành, các cấp, đoàn thể, các nhà tài trợ cùng với quyết tâm nổ lực của tập thể cán bộ, công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Hội thành viên đã đạt được những kết quả nổi bất đáng ghi nhận.

Trong công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) tiếp tục được triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả. Trong năm 2019, tiếp và làm việc với trên 30 đoàn cấp Tổng lãnh sự quán các nước tại Tp.Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội từ thiện. Tổng số: 523 người, trong đó có 170 người nước ngoài. Duy trì tốt các hoạt động lễ tân đối ngoại, trong năm gửi 31 thư chúc mừng nhân ngày quốc khánh và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước tại Tp.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Liên hiệp phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Về công tác phi chính phủ nước ngoài luôn được tập trung đẩy mạnh và nâng cao. Năm 2019, có 17 tổ chức có hoạt động viện trợ, tài trợ thông qua Liên hiệp hữu nghị (02 cơ quan ngoại giao tại Tp.Hồ Chí Minh, 11 tổ chức PCPNN và 4 kiều bào). Liên hiệp và các Hội thành viên đã vận động trên 132 khoản viện trợ, giá trị giải ngân ước đạt: 79 tỷ đồng, tương đương: 3 triệu USD (đạt 123% kế hoạch năm 2019). Bao gồm các lĩnh vực: Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt 34,6 tỉ đồng; Phát triển kinh tế-xã hội đạt 20 tỉ đồng; Giải quyết các vấn đề xã hội đạt 17,8 tỉ đồng; giáo dục-đào tạo đạt 7,1 tỉ đồng.

Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền đối ngoại qua Website; thực hiện Chuyên mục “Đối ngoại nhân dân” phát sóng trên Đài Phát thanh & Truyền hình Kiên Giang 12 kỳ (mỗi tháng 01 kỳ); xuất bản và phát hành 750 cuốn Đặc san “Hữu nghị & Hợp tác”, đăng 32 bài trên Báo Kiên Giang và 44 bài website Liên hiệp hữu nghị. Số người truy cập website là 9.974 lượt người.

Công tác xây dựng tổ chức: Tập trung chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ của Hội hữu nghị Việt Nam-Australia, Việt Nam-Hàn Quốc. Năm 2019, phát triển thêm 06 chi hội và 86 hội viên; hiện tại có 56 Chi Hội và 930 Hội viên (tăng 04 Chi hội và 20 Hội viên so với 2018); đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên, xây dựng các chi hội tại các địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Liên hiệp hữu nghị từng bước củng cố, sắp xếp, chấn chỉnh lại hoạt động của cơ quan, bước đầu đã xây dựng được quy chế hoạt động của Ban chấp hành; Quy chế làm việc của cơ quan; Sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức. Quan tâm tăng cường thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Trong năm cử 01 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2; 02 đồng chí tham gia tập huấn về “xây dựng và phát triển tổ chức” và 01 đồng chí tham dự tập huấn về thông tin đối ngoại nhân dân; Đăng ký cho 03 đồng chí tham gia thi chuyển ngạch từ ngạch cán sự chuyển sang ngạch chuyên viên và 01 đồng chí tham gia thi công chức ngạch chuyên viên.

Với những kết quả đó, trong năm 2019 Liên hiệp hữu nghị đề nghị UBND tỉnh tặng 45 Bằng khen đột xuất cho 10 tập thể và 35 cá nhân; Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị trao tặng 66 Giấy khen cho 22 tập thể và 44 cá nhân, trao tặng 45 Giấy ghi nhận cảm ơn của Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp tài trợ và vận động tài trợ cho tỉnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.