Tin nóng
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2019
Ngày: 27.05.2020

Ngày 30/12/2019 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ông Danh Út, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang; Ông Đặng Hoàng Diễn, Bí thư Chi bộ - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Ông Lê Trần Hoàng Anh, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng Ban đối ngoại nhân dân và cùng toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Liên hiệp.

Ông Lê Trần Hoàng Anh, Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương hướng năm 2020

Chủ tịch Danh Út trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Kiên Giang, ông Danh Út (bên y phải) và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Lê Trần Hoàng Anh ký kết giao ước thi đua năm 2020.