Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang
Ngày: 28.10.2020