Tin nóng
Lễ Bàn giao các công trình do Chính phủ Nhật Bản tài trợ
Ngày: 14.03.2019
Ngày 17/9/2018 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức lễ bàn giao 02 dự án: (1) Trường tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao; (2) xây dựng 06 cầu nông thôn tại 03 huyện của tỉnh Kiên Giang
Hình 1.1 Ngài KAWAUE Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM (thứ 5 từ trái qua) – Ông Danh Út, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (thứ 3 từ trái qua) – Ông Ngô Hen, Chủ tịch UBND huyện Gò Quao (thứ 4 từ phải qua)  – cùng chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu trường cắt băng bàn giao dự án trường tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao.
 
 

Hình 1.2 Đoàn Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang - cùng chính quyền địa phương và thầy cô giáo trường tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 2 chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ bàn giao dự án trường tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao.
 
 

Hình 2.1 Ngài KAWAUE Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM (thứ 6 từ trái qua) – Ông Danh Út, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (thứ 4 từ trái qua) – Ông Nguyễn Việt Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên (thứ 4 từ phải qua) – Ông Nguyễn Thanh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Kiên Giang (thứ 2 từ trái qua) cùng chính quyền địa phương cắt băng bàn giao dự án xây dựng 06 cầu giao thôn nông thôn tại 03 huyện của tỉnh Kiên Giang.
 
 

Hình 2.2 Đoàn Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang - cùng chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ bàn giao dự án xây dựng 06 cầu giao thôn nông thôn tại 03 huyện của tỉnh Kiên Giang.