Tin nóng
Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2018)
Ngày: 21.05.2019
Ngày 16/1/2018, tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2018).

Dự  họp mặt kỷ niệm gồm có: các đồng nguyên lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị;  đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể trong tỉnh; Ban Chấp hành Liên hiệp khóa III; đại diện các Hội thành viên;  Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; lãnh đạo các Ban, cùng toàn thể cán bộ cơ quan Liên hiệp

 

Đồng chí Danh Út, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang phát biểu buổi họp mặt kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức  hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; cho biết ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Hai ngày sau, 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khai, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sỹ hòa bình số một của Việt Nam, bầu bác Tôn Đức Thắng là Chủ tịch danh dự Ủy ban, bầu ban lãnh đạo của Ủy ban để từ đó Ủy ban chủ động tham gia vào phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2004, Nhà nước đã công nhận nơi diễn ra Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Thế giới của Việt Nam là Di tích Lịch sử Cách mạng. Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Từ đó, ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Năm 2003, cùng với sự ra đời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành trong cả nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang. Trong 15 năm xây dựng và phát triển, với vai trò là một tổ chức Chính trị - Xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và kêu gọi đầu tư, bộ máy tổ chức của Liên hiệp đã không ngừng được củng cố, hoạt động của các tổ chức thành viên liên tục được đổi mới.

          Đồng chí Chủ tịch khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tổ chức và hoạt động của Liên hiệp đã có bước phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc nói chung, chủ yếu trên các lĩnh vực:

-         Về công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Hội hữu nghị thành viên được đổi mới theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với tổ chức, nhân dân các nwuocs; tiếp tục thức đẩy, phát triển theo chiều sâu, với nhân các nước láng giềng, các nước quan hệ đối tác chiến lược, các nước có vị trí  quan trọng trong chính sách đối ngoại và củng cố quan hệ truyền thống; mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thiện chí và ủng hộ Việt Nam nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp  xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cảu nhân dân ta, góp phần củng cố và phát triển môi trường hào bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

-         Về công tác vận động viện trợ và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: Liên hiệp và các Hội thành viên tích cực chủ động kêu gọi, vận động  và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực. Chỉ tính từ nhiệm kỳ II (2011-2017) đã vận động các tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước tài trợ với giá trị giải ngân 665,9 tỷ đồng. Riêng 10 tháng đầu năm 2018 đã vận động được 63 tỷ đồng. Nguồn viện trợ, tài trợ đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn; vùng đồng bào dân tộc; xây dựng nông thôn mới. Các chương trình, dự án được triển khai đúng theo kế hoạch, được đánh giá hieeujq ủa và mang tính bền vững, nhất là giao thong nông thôn; giáo dục; y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng; môi trường và giải quyết  các vấn đề xã hội …Thông qua hợp tác trong quá trình triển kahi dự án, đã xây dwungj được quan hệ hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa đối tác, nhà tài trợ với chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Kiên Giang với nhân dân các nước.

-         Công tác nghiên cứu, tham mưu và thông tin đối ngoại: Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại nahan dân và vận động viện trợ, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên đại bàn tỉnh; kịp thời tham mưu báo cáo tổng kết chỉ thị của Đảng. Tích cực đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng công tác thong tin, tuyên truyền về đường lối đối ngoại cảu Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế, những thành tựu cảu công cuộc đổi mới và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Kiên Giang với bạn bè quốc tế.

-         Về công tác xây dựng tổ chức: Với tiền thân gồm các tổ chức hữu nghị thành viên, hiện nay Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có 10 tổ chức hữu nghị song phương  và trên 60 Chi hội hữu nghị các huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức ở đại phương. Các tổ chức Hội từng bước được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả; phần đông cán nhất là cán bộ chủ chốt coa năng lực, tâm huyết, năng động, sang tạo và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm tăng cường, trình độ năng lực, kinh nghiệm đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên. Kinh phí, phương tiện và điêuù kiện làm việc được cải thiện, đáp ứng tốt hơn yeu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, còn có đại biểu và công chức trẻ cơ quan phát biểu về những cảm xúc nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tất cả các đại biểu luôn đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang trong nhiều năm qua. Hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang góp phần tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, đồng chí Danh Út, Chủ tịch Liên hiệp bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận TQVN tỉnh, các sơ, ban, ngành, cấp ủy và chính quyền các cấp về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hoạt động có hiệu quả.Đồng thời củng trân trọng cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo,cán bộ, các vị lãnh đạo các tổ chức thành viên qua các thời kỳ và các vị cán bộ hiện nay của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, để kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang 68 năm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, viết tiếp trang sử vinh quang mới của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.