Tin nóng
ĐẠI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ (2018-2023)
Ngày: 27.05.2019
Ngày 10/7/2018, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Kiên Giang lần thứ III, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội đã đạt kết quả thành công, tham dự Đại hội có Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia – Chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang; phóng viên Báo, Đài; đại diện các Hội thành viên và 45 Đại biểu chính thức được triệu tập tham dự. Trong Đại hội đã thống nhất 100% bầu vào Ban Chấp Hành 17 vị, bầu vào Ban Thường vụ 6 vị và Ban Thường trực 4 vị.

vị.

 

 

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Kiên Giang ra mắt Đại hội

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm phát biểu ý kiến về hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia có thành tích hoạt động tốt trong thời gian qua về công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ, góp phần vun đắp tình đoàn kết mối quan hệ truyền thống tốt đẹp từ lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

 

 

 

Cuối phát biểu Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia – Chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia, trao tặng quà lưu niệm Tri ân người ươm mầm hữu nghị cho Ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang; Ông Lâm Quang Kía, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Kiên Giang và Thường tọa Danh Liêm, trụ trì Chùa Cù Là mới.