Tin nóng
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày: 10.03.2020
Ngày 5/12/2019, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (LHCTCHN VN) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của gần 700 đại biểu và khách mời trong ngoài nước.

Tham dự Đại hội có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương, cùng Đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ VUFO khoá V, nhiệm kỳ 2013 - 2018; đại diện các tổ chức thành viên ở Trung ương và LHCTCHN tỉnh/thành phố, Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Chủ tịch LHCTCHN Kiên Giang, Danh Út (bên trái) chúp ảnh với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội dung chính của Đại hội là tổng kết hoạt động của VUFO trong nhiệm kỳ V (2013-2018) trong các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác nghiên cứu, thông tin tuyên truyền đối ngoại và xây dựng tổ chức, đào tạo cán bộ. Đánh giá tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội lần này sẽ sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới hướng tới sử dụng Điều lệ thống nhất cho cả hệ thống; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chuyên trách khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội cũng đã nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 134 Ủy viên; Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI gồm 19 thành viên. Ban Kiểm tra khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 Ủy viên.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Phương Nga là Chủ tịch VUFO khoá VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Bạch Ngọc Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUFO và ông Phan Anh Sơn là Phó Chủ tịch VUFO kiêm Trưởng ban Kiểm tra.