Tin nóng
Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày: 27.05.2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Kế hoạch số 119-KH/ĐUK, ngày 07-8-2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “Chỉ đạo Đại hội cơ sở đảng trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025” . Ngày 12/5/2020 Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Chi bộ LHHN) tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Kế hoạch số 119-KH/ĐUK, ngày 07-8-2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “Chỉ đạo Đại hội cơ sở đảng trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025” . Ngày 12/5/2020 Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Chi bộ LHHN) tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                            Toàn cảnh đại hội chi bộ

Nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận tham gia vào dự thảo báo cáo của Chi bộ và Báo cáo của Ban chấp hành Chi ủy. Đồng thời bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới và đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Vũ Phong, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và đồng chí Phạm Hiền Sỹ phó chánh văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.  Đại hội chi bộ LHHN đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn của Đảng ủy Đảng ủy Khối. Mở đầu, Đại hội đã nghe đồng chí Đặng Hoàng Diễn – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thay mặt chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Đại hội đã được nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ về công tác lãnh đạo thực hiện nghĩa vụ chuyên môn và xây dựng Đảng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

                                                           BCH nhiệm kỳ 2020-2025 mới ra mắt Đại hội

Phát biểu với Đại hội, Đồng chí Nguyễn Vũ Phong Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối biểu dương các thành tích mà chi bộ LHHN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại hội đã bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ III, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc thủ tục, chất lượng và thành công tố đẹp./.

BCH nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại biểu dự Đại hội cấp trên và Đại biểu Chỉ đạo Đại hội chụp ảnh lưu niệm