Tin nóng
BÀI PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ DANH ÚT, CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH KIÊN GIANG
Ngày: 09.03.2020
Đầu tháng 12/2019, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch LHCTCHN tỉnh Kiên Giang, ông Danh Út, được bầu vào ủy viên Đoàn chủ tịch LHCTCHN Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông đã giành cho PV Đặc san “Hữu nghị và Hợp tác” cuộc phỏng vấn nhanh sau đại hội (ảnh). Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV: Thưa ông, được biết ông liên tiếp 3 nhiệm kỳ là Đại biểu Quốc hội, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, hẳn ông có nhiều cảm xúc khi trở lại Hà Nội dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam?

Ông Danh Út: Đại hội VI, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam diễn ra vào ngày 5/12/2019 tại Hà Nội, Đại hội được tiến hành sau khi kết thúc kỳ họp thứ VIII của Quốc hội khóa XIV. Bản thân tôi công tác ở Trung ung, Quốc Hội, tôi xa Hà Nội được 3 năm kể từ khi nghỉ hưu. Kỳ này dự Đại hội, tôi có cảm xúc phấn khởi trước sự phát triển của đất nước, đặc biệt ở Hà Nội nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư, xây dựng với quy mô lớn. Riêng Đại hội VI, riêng đại hội LHCTCHN Việt Nam, tôi cho rằng Đại hội có nhiều ý nghĩa. Đại hội đã đánh giá nhiệm kỳ qua (2013-2018) và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác của Liên hiệp Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019-2024. Đặc biệt, Đại hội được tiến hành sau khi Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 28 và Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19/9/2019. Có thể nói đây là đánh giá hết sức quan trọng của Đảng đối với tổ chức LHCTCHN Việt Nam.

PV: Đại hội lần này, ngoài những đánh giá hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cả nhiệm kỳ qua, có những điểm gì mới được đưa vào Nghị quyết nhiệm kỳ này, thưa ông?

Ông Danh Út: Văn kiện của Đại hội dài gần 40 trang. Nội dung văn kiện đánh giá kết quả đạt được của Liên hiệp Việt Nam cả nhiệm kỳ qua, nhất là công tác đối ngoại nhân dân và công tác vận động phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam, tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới. Đại hội tiếp tục được xác định vị trí của LHCTCHN Việt Nam, tiếp tục xác định vẫn là tổ chức chính trị-xã hội. Đây là nền tảng định hướng hoạt động của LHCTCHN. Một điểm mới, tạo sự phấn khởi đối với LHCTCHN Việt Nam và LHCTCHN các tỉnh, thành là việc xác định rõ vai trò của LHCTCHN trước đây là làm công tác đầu mối trong công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, nay xác định rõ: LHCTCHN là nòng cốt trong đối ngoại nhân dân và công tác vận động phi chính phủ nước ngoài. Đại hội cũng đã thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI là 134 đồng chí và vẫn giữ nguyên cụm từ “Đoàn Chủ tịch” thay vì gọi là Ban chấp hành và vẫn giữ nguyên tên gọi “Ban Kiểm tra” như nhiệm kỳ V.

Đồng thời, Đại hội cũng hướng tới việc quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19-9-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”. Có thể nói, tại Đại hội VI lần này, nhiều Đại biểu hết sức phấn khởi, vui mừng trước Chỉ thị 38 của Ban Bí thư vừa ban hành, Chỉ thị này xác định rõ vị trí, vai trò, tổ chức bộ máy, cơ chế về tổ chức và hoạt động con người.

Đại hội không chỉ thông qua báo cáo chính trị, mà còn thông qua Điều lệ, đây là mục tiêu, định hướng hoạt động của một tổ chức chính trị-xã hội. Điều lệ lần này có nhiều điểm mới: thứ nhất, thống nhất chung 1 Điều lệ cho toàn hệ thống Liên hiệp cả nước. Thứ hai, Điều lệ nêu rõ ràng, cụ thể từng chương. Thứ ba, Điều lệ lần này do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là cơ sở thuận lợi cho hoạt động của bộ máy Liên hiệp cả nước trong thời gian tới.

PV: Thưa ông, LHCTCHN Kiên Giang chúng ta sẽ đưa Nghị quyết Đại hội LHCTCHN Việt Nam vào cuộc sống bằng những việc làm trước mắt và cả nhiệm kỳ như thế nào?

 Ông Danh Út: Sau Đại hội VI trách nhiệm của LHCTCHN trung ương, Liên hiệp địa phương rất quan trọng là đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Đối với Liên hiệp Kiên Giang, khi Nghị quyết của Đại hội VI được triển khai, thực hiện, Liên hiệp Kiên Giang sẽ thực hiện. Trước mắt, Thường trực Liên hiệp sẽ triển khai những điểm mới của Đại hội trong các cuộc Hội nghị của Ban Chấp hành tới đây, Ban Thường vụ Liên hiệp sẽ đưa tin, hình ảnh trong “Đặc san hữu nghị và Hợp tác” số Tết, website của Liên hiệp nhằm thông tin nhanh, hiệu quả, kịp thời kết quả Đại hội VI của Liên hiệp Việt Nam. Thời gian tới, thường trực Liên hiệp sẽ đưa Nghị quyết Đại hội VI vào nhiệm kỳ của Liên hiệp bằng hình thức, nội dung cụ thể như: Văn kiện, Điều lệ… Với mục tiêu đưa Liên hiệp Kiên Giang hoạt động thực chất, làm công tác đầu mối trước nay chuyển thành nòng cốt trong đối ngoại nhân dân và công tác vận động phi chính phủ nước ngoài theo như Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư đã ban hành.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông. Nhân dịp năm mới xin kính chúc ông và gia đình sức khỏe, hạnh phúc.