Tin nóng
Chi Hội Hưng Hòa Tự Thị trấn Giồng Riềng - Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Kiên Giang

Ngày 03/9/2023 Chi hội Hội Hưng Hòa Tự Thị trấn Giồng Riềng phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Kiên Giang phát gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Thị trấn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Kiên Giang Khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 31/5/2022, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đã hiệp thương và bầu Ban Chấp hành với 15 thành viên, Ông Lê Văn Trung, nguyên Ủy viên Thường trực UBMTTQ Việt ...
Thông tin cơ bản về Thái Lan và quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Tên nước : Vương quốc Thái Lan Thủ đô : Băng-cốc (từ năm 1782) Diện tích : 513.115 km2, gồm 76 tỉnh Dân số : 65,44 triệu người (2006) trong đó người Thái chiếm 75%, người Hoa 14%, các dân tộc khác 11%