Thông tin cơ bản về Thái Lan và quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Tên nước : Vương quốc Thái Lan Thủ đô : Băng-cốc (từ năm 1782) Diện tích : 513.115 km2, gồm 76 tỉnh Dân số : 65,44 triệu người (2006) trong đó người Thái chiếm 75%, người Hoa 14%, các dân tộc khác 11%