Tin nóng
Tổ chức Habitat Việt Nam thỏa thuận bổ sung nguồn vốn Dự án biến đổi khí hậu tại khu vực huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt khoản viện trợ do Tổ chức Habitat for Humanity International (HFHI) viện trợ kinh phí thực hiện dự án “Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến sự bất bình đẳng và dễ bị tổn thương ...
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1995, trao đổi Đại sứ đầu tiên vào tháng 7/1997, mở Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco vào tháng 11/1997