Tin nóng
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 26/6/2019, tai Hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Kiên Giag tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
ĐẠI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ (2018-2023)

Ngày 10/7/2018, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Kiên Giang lần thứ III, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội đã đạt kết quả thành công, tham dự Đại hội có Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia ...
Thông tin cơ bản về Vương Quốc Campuchia và quan hệ với Việt Nam

Vị trí địa lý : Campuchia nằm ở Tây Nam bán đảo Đông Dương, Tây và Tây Bắc giáp Thái Lan, Đông giáp Việt Nam, Đông Bắc giáp Lào, Nam giáp biển. Sông ngòi: tập trung trong 3 lưu vực chính (Tonlé Thom, Tonlé Sap và Vịnh Thái Lan). Phân bố địa ...