Tin nóng
Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Úc tỉnh Kiên Giang lần thứ III, nhiệm kỳ (2022-2027)

Sáng ngày 28/10, tại Hội trường Thư viện tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Úc tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ (2022 – 2027). Đại hội đã hiệp thương và bầu Ban Chấp hành với 09 thành viên, Ông Đào Thanh ...
Thông tin cơ bản về Ô-XTRÂY-LIA và quan hệ VIỆT NAM - Ô-XTRÂY-LIA

- Diện tích : khoảng 7,7 triệu km2 - Dân số : khoảng 20,6 triệu người (tính đến tháng 11/2006) - Thủ đô : Canberra - Đơn vị tiền tệ : Đôla Ô-xtrây-lia (Australian Dollar-AUD)