SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH KIÊN GIANG
Ngày: 01.08.2019
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang gồm có: 01 Văn phòng; 01 Ban phi chính phủ nước ngoài; 01 Ban đối ngoại nhân dân.

VĂN PHONG LIÊN HIỆP

- Ông Nguyễn Văn Được, Tổng thư ký-kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp.    DĐ: 0913.638.806

+ Số điện thoại bàn: 02978.602.122

+ Số điện thoại bàn: 02973.874.828                                                                    Fax: 02973.874.828

BAN PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

- Ông Nguyễn Duy Kiên, Trưởng Ban phi chính phủ nước ngoài.                     DĐ: 0985.471.616

+ Số điện thoại bàn: 02973.504.584

BÀN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN                                                                                 

- Ông Lê Trần Hoàng Anh, Trưởng Ban đối ngoại Nhân dân.                            DĐ: 0948.248.249 

+ Số điện thoại bàn: 02973.504.588

 

Đang Online: 1
Truy cập tháng: 127
Tổng truy cập: 25181