Tin nóng
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UN Women và Việt Nam
Ngày: 15.03.2024
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt mong muốn, bà Caroline Tinashe Nyamayemombe tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UN Women và Việt Nam thời gian tới, triển khai hiệu quả Khung chiến lược hợp tác Phát triển bền vững Việt Nam – LHQ giai đoạn 2022 - 2026 và Chương trình hành động quốc gia Phụ nữ, hòa bình và an ninh.
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tiếp bà Caroline Tinashe Nyamayemombe, Trưởng đại diện Tổ chức Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam,
đến trình Thư ủy nhiệm.
Ngày 14/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã tiếp bà Caroline Tinashe Nyamayemombe, Trưởng đại diện Tổ chức Liên hợp quốc (LHQ) về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam đến trình Thư ủy nhiệm.
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt hoan nghênh bà Caroline Tinashe Nyamayemombe tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đánh giá cao vai trò và đóng góp của UN Women trong thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ.
Thứ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của LHQ nói chung và UN Women nói riêng dành cho Việt Nam trong suốt hơn 25 năm qua, nhất là sự hợp tác chặt chẽ trong quá trình xây dựng Chương trình hành động quốc gia Phụ nữ, hòa bình và an ninh (WPS NAP) vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua vào tháng 1/2024.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, công tác bình đẳng giới là một trong những trọng tâm trong các chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào chương trình nghị sự về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Thứ trưởng cũng thông báo về việc Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025 - 2027.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt mong muốn, bà Caroline Tinashe Nyamayemombe tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UN Women và Việt Nam thời gian tới, triển khai hiệu quả Khung chiến lược hợp tác Phát triển bền vững Việt Nam – LHQ giai đoạn 2022 - 2026 và Chương trình hành động quốc gia Phụ nữ, hòa bình và an ninh.
Về phần mình, bà Caroline Tinashe Nyamayemombe đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, khẳng định UN Women sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ.
UN Women và cá nhân bà sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức LHQ khác nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình hợp tác của LHQ tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), hợp tác về phụ nữ và khoa học công nghệ, thu hẹp khoảng cách số…
Bà Caroline Tinashe Nyamayemombe là người Zimbabwe, từng là Phó Trưởng đại diện UN Women tại Papua New Guinea và Zimbabwe và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bình đẳng giới.
Theo nguồn: dangcongsan.vn