Tin nóng
Tập huấn việc hướng dẫn hoàn chỉnh trường thông tin của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) vào phần mềm quản lý CBCCVC
Ngày: 17.04.2024
Thực hiện Công văn số 1363/BNV-VP ngày 13/3/2024 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung và sạch dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu tỉnh Kiên Giang rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các trường thông tin chưa đúng, còn thiếu về CBCCVC, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC trước ngày 30/4/2024.
Căn cứ kế hoạch số 636/SNV-TCCCVC ngày 11/4/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn hoàn chỉnh các trường thông tin của CBCCVC vào phần mềm quản lý CBCCVC.
Ngày 16 đến ngày 17/4/2024, tại Hội trường B, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, số 9 Mạc Đỉnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn hoàn chỉnh trường thông tin của CBCCVC vào phần mềm quản lý CBCCVC và triển khai cấu trúc mã định danh, định dạng dữ liệu thực hiện ký số phê duyệt dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.   
Tham dự 02 lớp tập huấn có trên 55 học viên là công chức, viên chức được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công cập nhật, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 
Trong lớp tập huấn thứ 2 vào ngày 17/4/2024 có sự tham gia của 15 cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố và huyện. Về cơ quan Liên hiệp tham gia tập huấn có đồng chí Lê Trần Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Liên hiệp phụ trách chung về công tác tổ chức cán bộ cơ quan.
Theo đó, trong thời gian 1 buổi, các học viên được thông tin các văn bản chỉ đạo của cấp hướng dẫn rà soát toàn bộ các trường thông tin, chỉnh sửa, bổ sung các trường thông tin chưa đúng, còn thiếu trong cơ sở dữ liệu về CBCCVC của các cơ quan, đơn vị,  địa phương; khai thác, kết xuất dữ liệu phần mềm quản lý CBCCVC.
Hướng dẫn triển khai cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu theo Quyết định số 356/QĐ-BNV ngày 17/5/2023 của Bộ Nội vụ về việc ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu CSDL quốc gia về cán bộ, CCVC trong các cơ quan nhà nước; hướng dẫn thực hiện ký số phê duyệt dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; đồng thời thông tin về các văn bản liên quan và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, công chức, viên chức có thể khai thác, sử dụng phần mềm nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ của cá nhân vào cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ; thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính mới hiện nay.
                                                                                            Kim Thi