Tin nóng
Những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang
Ngày: 11.11.2023
Những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là rất đáng khích lệ và có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở, động lực cho việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại 
Ngày 10 và 11 /11/2023, tại hội trường Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kiên Giang, Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Đặng Hoàng Diễn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2018-2023
Bao cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại Nhân dân của Tỉnh, làm nòng cốt tổ chức các hoạt động trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Liên hiệp và các Hội thành viên đã có nhiều sáng kiến phối hợp với các cơ quan đối ngoại của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, trong đó có sự phối hợp nhịp nhàng giữa công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, gắn hoạt động đối ngoại nhân dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp.
Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư, khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Việt Nam); Công văn số 1039-CV/TU, ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy và Công văn số 539/UBND-VHXH, ngày 12/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Quán triệt sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Tham dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.
Tham mưu UBND tỉnh trong việc chủ động mở rộng quan hệ đối tác với 11 Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Thụy Sỹ, Úc, Pháp, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào và Campuchia.
Phối hợp tốt với các Hội thành viên và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 05 sự kiện chính trị, đối ngoại: Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp; (2) Năm 2018: Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; (3) Năm 2021: Tổ chức Chương trình “Ngày hội giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Kiên Giang - Lào và Campuchia”; (4) Năm 2022: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; (5) Năm 2022: Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Qua đó tạo sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa nhân dân các nước với Nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Kiên Giang nói riêng trong lòng bạn bè quốc tế.
Các hoạt động giao lưu, hữu nghị luôn được Liên hiệp quan tâm, thực hiện. Đã tiếp và làm việc với 138 đoàn cấp Tổng Lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà viện trợ, tài trợ, các tổ chức xã hội, từ thiện, với tổng số 1.602 lượt người, trong đó có 451 người nước ngoài. Gửi 138 lượt thư chúc mừng nhân ngày Quốc khánh và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước có Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hiệp đã phối hợp các sở, ngành có liên quan trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân là cầu nối giữa mối quan hệ với kiều bào định cư ở nước ngoài và thân nhân trong nước. Đồng bào Kiên Giang ở nước ngoài có hơn 31.815 người sinh sống trên 95 quốc gia, vùng lãnh thổ ; phần đông đã ổn định, hòa nhập được với nước sở tại và có tiềm lực đáng kể về kinh tế, tri thức và có hơn 20 ngàn người đang lao động, học tập ở các nước. Mặc dù sống xa Tổ quốc nhưng phần đông kiều bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, phát huy và giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương. Nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm Liên hiệp đã tham mưu UBND tỉnh, phối hợp Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức cho kiều bào về thăm quê hương họp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Đầu năm 2023, tổ chức Họp mặt tri ân các tổ chức, cá nhân kiều bào có công sức tham gia đóng góp trong công tác an sinh xã hội của tỉnh giai đoạn năm 2018-2022. Qua các lần họp mặt, kiều bào và thân nhân nắm bắt được nhiều thông tin chủ trương, chính sách của tỉnh, rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh, quốc phòng của tỉnh và luôn muốn chia sẻ, đóng góp, giúp đỡ bà con nghèo, khó khăn trong tỉnh có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống,… 
Bên cạnh đó, thông qua các Hội thành viên của các nước, đã phát huy khá tốt vai trò trách nhiệm trong công tác vận động, kết nối với các tổ chức PCPNN; kiều bào và thân nhân trong nước, tham gia công tác an sinh xã hội trên các lĩnh vực: cầu đường, trường học, cấp nước sạch, các dự án giải quyết việc làm, hỗ trợ bếp ăn sinh viên và học bổng cho các em gia đình nghèo học giỏi...
Liên hiệp đã có mối quan hệ và hợp tác với 15 tổ chức PCPNN, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiều bào, các tổ chức, cá nhân trong nước. Trong 5 năm qua, đã tổ chức đón tiếp, làm việc với 138 lượt đoàn, với tổng số 1.602 lượt người (trong đó, có 451 lượt người nước ngoài) đến tổ chức khảo sát, triển khai các chương trình, dự án. Công tác đón tiếp, quản lý đoàn vào làm việc được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước và của Tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh có ý kiến về việc gia hạn giấy phép hoạt động, bổ sung địa bàn hoạt động cho 17 tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Một số chương trình, dự án trình chiếu phóng sự tại Đại hội
Mặc dù bị ảnh hưởng về tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và diễn biến của đại dịch Covid-19, nhưng Liên hiệp luôn quan tâm, thực hiện tốt vai trò là đầu mối vận động, viện trợ của các tổ chức PCPNN. Kết quả triển khai, thực hiện 72 chương trình, dự án PCPNN, với tổng giá trị viện trợ và giải ngân trên 49,908 tỷ đồng. 
Công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước được triển khai sâu rộng đạt hiệu quả và bền vững, kịp thời giải quyết được nhiều vấn đề cấp thiết của địa phương, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân trong tỉnh. Giai đoạn 2018-2023 Liên hiệp tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn, các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; các chương trình an sinh xã hội: nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo; dạy nghề giải quyết việc làm, cải thiện nâng cao thu nhập; nước sạch, vệ sinh môi trường,… Nhìn chung việc phối hợp thực hiện tiếp nhận quản lý, điều hành dự án, sử dụng nguồn viện trợ chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng thỏa thuận với nhà tài trợ đúng mục tiêu các chương trình dự án và quy định pháp luật.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động theo hướng chủ động để tạo ra hiệu quả ngày càng cao hơn. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức, các địa phương xác định nhu cầu, lĩnh vực cần đầu tư, tài trợ để chủ động lập dự án đề xuất viện trợ. Hưởng ứng tốt các hoạt động “Tết Quân - Dân” nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội, củng cố tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần; đồng thời tạo không khí vui tươi, ấm áp, nghĩa tình quân dân.
Trong tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội và gây khó khăn đối với cuộc sống Nhân dân, Liên hiệp đã vận động ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ, chia sẻ với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; kịp thời hỗ người dân vùng biên giới, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Công tác vận động viện trợ, tài trợ từ nguồn lực trong nước đạt kết quả đáng ghi nhận: Tổng giá trị cam kết và giải ngân là: 40,607 tỷ đồng.  
Các Hội thành viên đã tham gia tích cực với Liên hiệp đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách là các tổ chức hòa bình, hữu nghị của các nước; một số Hội thành viên phối hợp với Liên hiệp gắn kết với công tác xã hội - từ thiện, vận động nhân dân cùng chia sẻ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh bị thiên tai; vận động các tổ chức PCPNN, các tổ chức kinh tế trong tỉnh ủng hộ các chương trình xã hội - nhân đạo như: Xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, tặng quà, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa và hoạt động từ thiện xã hội khác. Công tác vận động viện trợ, tài trợ được các Hội thành viên quan tâm, tăng cường. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 các Hội thành viên đã vận động bằng hiện vật, theo hình thức chìa khóa trao tay tổng giá trị giải ngân: 263,229 tỷ đồng. 
Tích cực đổi mới nội dung và phương thức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại nhân dân. Trong đó, bước đầu khai thác hiệu quả Website của Liên hiệp trong việc cập nhật thông tin, kịp thời đưa các tin tức, sự kiện nổi bật trong công tác đối ngoại của Liên hiệp nói chung cũng như các Hội thành viên nói riêng. Qua đó đã góp phần tích cực, nâng lên nhận thức, lòng tin cậy của nhân dân trong và ngoài nước, của bạn bè quốc tế về đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; góp phần thúc đẩy sự hợp tác, đầu tư và tài trợ cho tỉnh nhà phát triển.
Hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai ngày càng đa dạng, bài bản và thực chất. Nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại thường xuyên được đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn; phạm vi, đối tượng, địa bàn ngày càng được mở rộng. Công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, thù địch được thực hiện kịp thời và hiệu quả hơn. Trước những diễn biến phức tạp mới ở Biển Đông, công tác thông tin đối ngoại đã được đẩy mạnh để nhân dân các nước hiểu, nắm được tình hình, các biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta là phù hợp với luật pháp quốc tế; qua đó tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận quốc tế. 
Xây dựng và phát huy tốt Trang thông tin điện tử của Liên hiệp với số lượng bạn đọc truy cập 64.965 lượt; đăng 191 tin, bài; phát sóng 21 kỳ Chuyên mục đối ngoại nhân dân trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; đăng 124 tin, bài trên chuyên mục Đối ngoại nhân dân của Báo Kiên Giang. Xuất bản 9 kỳ Đặc san “Hữu nghị - Hợp tác” với 3.600 cuốn phát hành đến các sở, ban, ngành và Liên hiệp các tỉnh. Nội dung tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam với các nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam nói chung và Kiên Giang nói riêng, thông tin về hoạt động của Liên hiệp và tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam, chống lại sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng để giảm thiểu những nhận thức lệch lạc về Việt Nam. 
Ngoài ra, thông qua việc triển khai các dự án, Liên hiệp và chính quyền cùng với người dân ở địa phương chủ động thông tin, tuyên truyền đến các nhà tài trợ về chủ trương, chính sách, đường lối đối ngoại Đảng và Nhà nước; đồng thời kết hợp tuyên truyền về kết quả việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống hộ nghèo, khó khăn, kêu gọi sự đóng góp, chia sẻ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng đồng hành, chung tay hỗ trợ người dân trong tỉnh. 
Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023, đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 vị. Trong đó, Ban Thường vụ gồm 13 vị; Ban Thường trực 03 vị, Ban Kiểm tra 05 ủy viên và Điều lệ Liên hiệp được phê duyệt theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh. Hiện nay, Ban Chấp hành duy trì 39 vị, Ban Thường vụ gồm 13 vị; Ban Thường trực 03 vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Liên hiệp trong tình hình mới. Cơ quan thường trực Liên hiệp đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực. 
Chủ động, quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức các Hội thành viên, đã tập trung củng cố, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo Hội, gồm: Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Hàn Quốc; 10 Hội thành viên đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 5 năm đúng điều lệ quy định. Các Hội thành viên tập trung nâng cao chất lượng hoạt động; thành lập mới được 15 chi hội và phát triển 290 hội viên, nâng tổng số lên 60 chi hội và 1.040 hội viên.
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng thi đua - khen thưởng Liên hiệp xét đề nghị tặng 182 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tri ân đối với bạn bè quốc tế, các tổ chức PCPNN, các nhà  tài trợ, các mạnh thường quân và kiều bào đã có nhiều đóng góp vào công tác an sinh - xã hội của tỉnh nhà; Chủ tịch Liên hiệp tặng 240 giấy khen và 133 giấy cảm ơn cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp vào công tác phúc lợi của địa phương. Đối với cơ quan Liên hiệp, được: (i) Liên hiệp Việt Nam tặng 01 Bằng khen cho tập thể Liên hiệp; 02 Bằng khen cho 02 tổ chức Hội thành viên; 05 Bằng khen cho 02 cá nhân và 05 Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 05 cá nhân; (ii) Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng 07 Bằng khen cho tập thể và 05 Bằng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Để đạt được kết quả trong nhiệm kỳ 2018-2023 có sự vào cuộc của cả hệ thống Liên hiệp bao gồm: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, 10 Hội thành viên và cán bộ, công chức, người lao động Liên hiệp đã nỗ lực, chung sức, chung lòng, phấn đấu thực hiện cơ bản các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phát biểu tại đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ 2018-2023. Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, ông Nguyễn Ngọc Hùng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Liên hiệp hữu nghị tỉnh Kiên Giang cần khắc phục trong thời gian tới như: Số lượng các hoạt động đối ngoại nhân dân do Liên hiệp tổ chức chưa thật sự đa dạng, thu hút nhiều lực lượng tham gia; công tác viện trợ PCPNN tuy đạt chỉ tiêu đề ra nhưng giá trị viện trợ còn khiêm tốn, số tổ chức PCPNN cũng như các đối tác phát triển có quan hệ hợp tác với tỉnh còn khiêm tốn; các kết quả vận động do Liên hiệp hữu nghị tỉnh cũng như các tổ chức thành viên trực tiếp vận động, thu hút về cho địa phương còn chưa nhiều. Công tác thông tin đối ngoại chưa hướng được tới bạn bè quốc tế; kênh thông tin tiếng Anh qua website của Liên hiệp tỉnh chưa được xây dựng; công tác phát triển các tổ chức thành viên chưa đạt chỉ tiêu đề ra.
Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đề nghị trong thời gian tới Liên hiệp hữu nghị tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục đổi mới các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị theo hướng đa dạng hóa các hoạt động, trong đó cần nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh tổ chức một số hoạt động mới, mang nét đặc trưng của tỉnh vừa giới thiệu hình ảnh của địa phương ra bên ngoài vừa thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch; chú trọng thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân gắn với phát triển kinh tế. Quan tâm củng cố lực lượng, trước hết là đối với cơ quan Thường trực cũng như đối với các Hội thành viên để đảm bảo các Hội thành viên hoạt động hiệu quả, thực chất; nghiên cứu phát triển thêm các tổ chức thành viên mới. Quan tâm hơn nữa công tác PCPNN, trong đó cần có kế hoạch chủ động để thực hiện chương trình vận động viện trợ giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh và xác định rõ những nội dung cần ưu tiên vận động trong thời gian tới; tiếp tục tham mưu các cấp quán triệt Kế luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; sớm ra mắt Trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh; chú trọng đổi mới các kênh thông tin, sử dụng các kênh thông tin xã hội để chuyển tải các thông điệp, các hoạt động, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế. Đồng thời,  ông gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tặng hoa Ông Nguyễn Ngọc Hùng,
Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam 
Bành Muội