Tin nóng
MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020
Ngày: 27.05.2020

 Tiếp tục duy trì các hoạt động lễ tân đối ngoại, gửi thư, điện chúc mừng tới Tổng Lãnh sự quán các nước tại Tp. Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc khánh và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước.

Chuẩn bị kế hoạch tổ chức 06 sự kiện đối ngoại nhân dân gồm: kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc; kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga; Kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ; Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội nghị chương trình quốc gia xúc tiến giai đoạn 2019-2025; Họp mặt kiều bào Mừng Xuân 2021.

 

Ông Đặng Hoàng Diễn, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị báo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020.

 

 Nâng cao hiệu quả hợp tác cảu các tổ chức PCPNN, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, phấn đấu vận động, viện trợ đạt chỉ tiêu Nghị Quyết đại hội đề ra (riêng năm 2020 phấn đấu vận động 50 tỷ đồng). Thực hiện kế hoạch tham gia phong trào thi đua chuyên đề “Tết Quân-Dân”năm 2020. Xây dựng kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2019-2025”

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đường lối, quan điểm, chính sách đổi mới và đối ngoại Việt Nam, nhất là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982; các chương trình, dự án nhân đạo, cá nhân tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân và PCPNN.

Nâng cấp trang thông thông tin điện tử của Liên hiệp hữu nghị (website) để phục vụ tốt cho công tác đối ngoại và vận động viện trợ. Nâng cao chất lượng tin, bài  xuất bản Đặc san “Hữu nghị và hợp tác” năm 2020.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cơ quan Thường trực Liên hiệp hữu nghị và các Hội hữu nghị thành viên.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ đạo các Hội hữu nghị thành viên tập trung đẩy mạnh công tác phát hiện phát triển Hội viên, xây dựng các Chi hội ở cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả trên 2 mặt: đối ngoại nhân dân và vận động tài trợ./.