Tin nóng
Một số bài tham luận tiêu biểu tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày: 12.11.2023
Trong 02 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10/11/2023, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang, số 94 đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá. Liên hiệp tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội vinh dự đón các đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang; Đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên các chủ tịch và phó chủ tịch Liên hiệp qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, các Hội hữu nghị thành viên; lãnh đạo Liên hiệp hữu nghị các tỉnh, thành trong khu vực; Đài Phát thanh & Truyền hình Kiên Giang và 115/129 đại biểu chính thức của Đại hội.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu tại đại hội.
Tại đại hội, các đại biểu được nghe Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2018-2023; Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn kiện Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028.
Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đại biểu Liên hiệp, khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Song song với việc Đoàn chủ tịch thông qua các văn kiện trình đại hội. Ngoài ra, tại đại hội còn có sự tham gia các bài tham luận của các đại biểu, tiêu biểu trong đại hội như sau:
Một là, bài tham luận của ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với nội dung “tăng cường công tác đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.
Ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Liên hiệp, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hai là, bài tham luận của Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang với nội dung “Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang chủ động, tích cực phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức các hoạt động “Tết-Quân dân”.
Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Liên hiệp.
Ba là, bài tham luận của bà Nguyễn Thị Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang với nội dung “Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ Nữ tỉnh Kiên Giang trong công tác triển khai thực hiện các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài để nâng cao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ”.
       
 Bà Nguyễn Thị Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang trình bày tham luận tại Đại hội.
Bốn là, bài tham luận của ông Tô Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên với nội dung “Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên trình bày tham luận tại Đại hội.
Năm là, bài tham luận của Đại đức Thích Tuệ Giải, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ tỉnh Kiên Giang với nội dung “Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đồng hành cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị vận động, tài trợ an sinh xã hội.
Đại đức Thích Tuệ Giải, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam trình bày tham luận tại Đại hội.
                                                                                                        Kim Thi