Tin nóng
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang triển khai Kế hoạch thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2024
Ngày: 23.04.2024
Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-TTg, ngày 11/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025; căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam… Ngày 16/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2024.
Quán triệt tinh thần Kế hoạch số 118/KH-UBND thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2024 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 118/KH-UBND) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Liên hiệp hữu nghị tỉnh) đã triển khai Kế hoạch số 118/KH-UBND theo nguyên tắc khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vì mục đích nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), các nhà tài trợ và các đối tác phát triển khác, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa người dân Việt Nam với Nhân dân các nước và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác vận động và tiếp nhận viện trợ PCPNN phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam; định hướng và chính sách phát triển của tỉnh Kiên Giang trong từng giai đoạn; định hướng và ưu tiên của sở, ban, ngành, địa phương trong từng lĩnh vực cụ thể.
Kết quả công tác thu hút, vận động viện trợ PCPNN năm 2023, Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã có 05 tổ chức hoạt động viện trợ, tài trợ. Lập thủ tục xin tiếp 09 đoàn của Tổng Lãnh sự quán, các tổ chức PCPNN đến địa phương thăm lại dự án, khảo sát, thu thập thông tin, khởi công, khánh thành các công trình. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) có ý kiến việc gia hạn, bổ sung, chấm dứt địa bàn hoạt động cho 03 tổ chức PCPNN; trả lời 09 văn bản hỏi ý kiến về các nội dung khoản viện trợ của các tổ chức PCPNN triển khai trên địa bàn tỉnh. Công tác phối kết hợp giữa Liên hiệp hữu nghị tỉnh và các ngành, các cấp trong vận động viện trợ và triển khai thực hiện các khoản viện trợ của các tổ chức PCPNN được đồng bộ hơn; quan hệ, phối hợp giữa địa phương với các tổ chức PCPNN từng bước chặt chẽ, việc triển khai các dự án đảm bảo thời gian, đúng lĩnh vực và đối tượng hưởng lợi theo cam kết viện trợ; kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trong năm 2023 Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã vận động 40 khoản viện trợ, tài trợ từ 10 tổ chức PCPNN và các tổ chức, cá nhân trong nước, với giá trị giải ngân 11.115.266.440 đồng đạt 111% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2023 là 10 tỷ đồng). 
Liên hiệp hữu nghị tỉnh và Tổ chức Vietnam Health Education and Literature Projects (VNHELP Hoa Kỳ) triển khai các dự án hỗ trợ sinh kế cho nông dân
Về mục tiêu thu hút, vận động viện trợ PCPNN năm 2024, Liên hiệp hữu nghị tỉnh củng cố, mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác của tỉnh Kiên Giang với các tổ chức PCPNN và các đối tác phát triển khác; duy trì, nâng cao giá trị và hiệu quả viện trợ PCPNN; tuyên truyền cho bạn bè quốc tế hiểu về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại cũng như chủ trương tích cực hội nhập quốc tế và xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tập trung thúc đẩy giải ngân nhanh các chương trình, dự án đã cam kết tài trợ. Đồng thời tập trung vận động viện trợ, tài trợ năm 2024, phấn đấu đạt giá trị giải ngân 10 tỷ đồng trở lên.
Tùy theo khả năng tiếp cận với các tổ chức PCPNN, các đối tác phát triển khác mà Liên hiệp hữu nghị tỉnh xúc tiến vận động theo các lĩnh vực sau:
- Về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn: Hỗ trợ xây dựng cầu, đường nông thôn, ưu tiên những nơi có trường học, học sinh qua lại thường xuyên và đường liên xã, liên ấp; đặc biệt là các xã đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình “Tết Quân - Dân” của tỉnh.
Ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh (thứ hai từ phải sang) theo dõi chia sẻ từ các tổ chức PCPNN tại Friendship Gathering 2024
- Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Hỗ trợ xây dựng trường mầm non, tiểu học và cung cấp trang thiết bị, dụng cụ học tập cho các xã còn khó khăn; hỗ trợ xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ bếp ăn sinh viên cho trường cao đẳng nghề; hỗ trợ chương trình đào tạo vi tính, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Về dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập: Dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; cải thiện và nâng cao thu nhập hộ gia đình thông qua các mô hình sinh kế, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống.
- Về lĩnh vực y tế: Hỗ trợ cho các dự án xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp các trạm y tế xã, tài trợ thiết bị y tế cho bệnh viện huyện, các trạm y tế xã nhất là vùng sâu, vùng xa, xã xây dựng nông thôn mới; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác y tế ở tuyến xã; hỗ trợ các dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản; phẩu thuật cho trẻ em bệnh tim bẩm sinh; phòng chống HIV/AIDS và hỗ trợ xe cứu thương cho các bệnh viện đa khoa tuyến huyện.
- Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu: Các dự án về phục hồi, nâng cấp đê biển, trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển; hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo ở các vùng ven biển và hải đảo.
Liên hiệp hữu nghị tỉnh họp với các bên liên quan về dự án xây dựng khả năng chống chịu và thích nghi của cộng đồng với biến đổi khí hậu
- Về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường: Hỗ trợ xây dựng các nhà máy nước và hệ thống ống dẫn nước; hỗ trợ trang bị hệ thống nước tinh khiết tại các trường học.
- Các vấn đề xã hội khác: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội; chăm sóc người già cô đơn, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ buôn bán, xâm hại và bị bóc lột lao động; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
Tại Kế hoạch số 118/KH-UBND Liên hiệp hữu nghị tỉnh được giao nhiệm vụ: (i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động vận động viện trợ nước ngoài; theo dõi, tổng hợp và chia sẻ các thông tin về quan hệ hợp tác, công tác vận động viện trợ PCPNN với các sở, ban, ngành và địa phương; (ii) Hướng dẫn các tổ chức PCPNN, các đối tác nước ngoài khác trong quan hệ hợp tác và viện trợ PCPNN cho tỉnh phù hợp đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Việt Nam; (iii) Tham gia góp ý kiến các khoản viện trợ theo quy định; (iv) Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước lập báo cáo tổng hợp 6 tháng và hàng năm về tình hình tiếp nhận, kết quả phê duyệt, giải ngân, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền của tỉnh./.
Xuân Quang, Tổng Thư ký 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang