Tin nóng
Lễ hội Nguyễn Trung Trực diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 tới
Ngày: 07.09.2023
Kiên Giang đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023).
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2022).
Chiều 6-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung - Trưởng Ban Chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2021-2025 (gọi tắt Ban chỉ đạo) chủ trì họp Ban chỉ đạo nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023) và đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”.
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023) năm nay đặc biệt hơn vì gắn với Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”.
Do đó, lễ hội tổ chức phải đảm bảo tính nhân văn và đề cao vai trò chủ thể của nhân dân; đảm bảo việc quản lý, thực hiện đúng định hướng của nhà nước về hoạt động lễ hội, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong nhân dân và thế hệ trẻ. Đặc biệt tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, bảo vệ biên giới và biển đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Sáu báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại cuộc họp.
Ngoài ra, việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” hướng đến việc thu hút đầu tư, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với phát triển thương hiệu và tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người của tỉnh Kiên Giang đến du khách trong và ngoài nước.
Đồng chí Nguyễn Lưu Trung lưu ý đến các hoạt động từ chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đến việc xây dựng chương trình, trang trí sân lễ; việc tổ chức các giải thể thao, văn nghệ; việc thiết kế băng - rôn, cờ phướn, panô cổ động tuyên truyền...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao với không sôi nổi, nội dung lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia; đồng thời quảng bá về đất nước, con người Kiên Giang qua những hoạt động này.
Tuyên truyền sâu rộng đến với đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài nước được biết đến di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Kiên Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung - Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023) diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12-10-2023 (nhằm ngày 26 - 28/8 âm lịch), tại TP Rạch Giá, gồm phần lễ và phần hội với nhiều nội dung...
Theo nguồn: baokiengiang.vn