Tin nóng
Khen thưởng cho tập thể Liên hiệp và các cá nhân trong Ban Chấp hành Liên hiệp có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày: 12.11.2023
Vừa qua, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10/11/2023, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang, số 94 đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá. Đại Hội đã tổ chức thành công tốt đẹp, bầu 41 vị vào Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 (trong đó 13 vị được bầu vào Ban Thường vụ; 03 vị được bầu vào Ban kiểm tra). Đại hội tiếp tục tính nhiệm bầu Ông Trần Chí Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp, tái cử, nhiệm kỳ 2023-2028; Ông Tô Văn Dân và Ông Đặng Hoàng Diễn, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp, tái cử, nhiệm kỳ 2023-2028; Ông Nguyễn Xuân Quang, giữ chức vụ Tổng Thư ký, tái cử trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ông Nguyễn Duy Kiên, trưởng Ban đối ngoại và hợp tác làm trưởng ban kiểm tra Liên hiệp, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
 
       Ông Trần Chí Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Taị Đại hội các đại biểu được nghe Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023, trong báo cáo nêu rõ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Liên hiệp) và các Hội Hữu nghị thành viên (Hội thành viên) thực hiện tốt về công tác đối ngoại nhân dân, trong nhiệm kỳ đã tiếp và làm việc với 138 đoàn cấp Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội, từ thiện, với tổng số 1.602 người, trong đó có 451 người nước ngoài; Liên hiệp phối hợp tốt với các Hội thành viên và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức nhiều sự kiện nhân năm chẳn, năm tròn Nhân ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước có quan hệ đối tác và đối tác chiến lược….v.v…. Liên hiệp chấp hành nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; vị thế, tiềm lực, uy tín quốc tế của đất nước, của tỉnh ngày càng được nâng cao, niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Do là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó Liên hiệp đã phối hợp các sở, ngành có liên quan trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân là cầu nối giữa mối quan hệ với kiều bào định cư ở nước ngoài và thân nhân trong nước. Đồng bào Kiên Giang ở nước ngoài có hơn 31.815 người sinh sống trên 95 quốc gia, vùng lãnh thổ; phần đông đã ổn định, hòa nhập được với nước sở tại và có tiềm lực đáng kể về kinh tế, tri thức và có hơn 20 ngàn người đang lao động, học tập ở các nước. 
Bên cạnh đó, tranh thủ mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, Liên hiệp và các Hội thành viên tích cực vận động các mạnh thường quân, các nhà tài trợ trong và ngoài nước viện trợ, tài trợ xây dựng: cầu nông thôn, trường học, nhà cho người nghèo, phát học bổng, tặng tập, vở, xe đạp…v.v cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Kết quả triển khai, thực hiện 72 chương trình, dự án PCPNN, với giá trị viện trợ và giải ngân trên 49,908 tỷ đồng.
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 có sự vào cuộc của cả hệ thống Liên hiệp bao gồm: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, 10 Hội thành viên và cán bộ, công chức, người lao động Liên hiệp đã nỗ lực, chung sức, chung lòng, phấn đấu thực hiện cơ bản các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. 
Để ghi nhân sự đóng góp của tập thể Liên hiệp và các cá nhân trong Ban Chấp hành Liên hiệp, nhiệm kỳ 2018-2023, nhân đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tập thể Liên hiệp vinh dự được nhận 01 Bức trướng của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 05 kỷ niệm chương, 08 bằng khen cho 03 tập và 05 cá nhân trong Ban Chấp hành Liên hiệp vì “Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm kỳ 2018-2023”. Bên cạnh nhận được khen thưởng của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Đại hội, tập thể Liên hiệp còn vinh dự nhận 01 Bức trướng của Tỉnh ủy, 10 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 07 cá nhân trong Ban chấp hành Liên hiệp vì “Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm kỳ 2018-2023”. Đây là phần thưởng cao quý mà tập thể Liên hiệp và các cá nhân trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 xứng đáng được ghi nhận và biểu dương. 
Một số hình ảnh khen thưởng tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bức trướng của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho Liên hiệp hữu nghị tỉnh Kiên Giang.
ông Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho các cá nhân trong Ban Chấp hành Liên hiệp, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân
Ông Nguyễn Ngọc Hùng (đứng hàng thứ 3 từ phải qua) Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân trong Ban Chấp hành Liên hiệp, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân.
Ông Nguyễn Lưu Trung (đứng thứ 4 từ phải qua) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân trong Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị tỉnh Kiên Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Trong thời gian tới, nhiệm kỳ mới 2023-2028, tập thể Liên hiệp và Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên của các Hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp hữu nghị tỉnh quán triệt đầy đủ, sớm có kế hoạch triển khai và ra sức thi đua thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội đề ra.
                                                                                            Kim Thi