Tin nóng
Hội nghị triển khai Kế hoạch Cuộc thi trực tuyến và Hội thao công chức, viên chức, người lao động năm 2024
Ngày: 04.06.2024
Chiều ngày 03/6/2024, tại Hội trường Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, số 56 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Cuộc thi trực tuyến và Hội thao công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang; đồng chí Nguyễn Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Công đoàn cơ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đồng chí Lê Trần Hoàng Anh, Chủ tịch Công đoàn trực tiếp tham gia Hội nghị triển khai Kế hoạch Cuộc thi trực tuyến và Hội thao CNVCLĐ năm 2024.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, trực tiếp triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028; Triển khai Kế hoạch, Điều lệ Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Kiên Giang năm 2024.
Về nội dung Hội nghị sẽ triển khai 02 vấn đề chính: (1) về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. (2) Tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động năm 2024; mục địch và yêu cầu của cuộc thi, nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đoàn viên, CNVCLĐ và toàn xã hội để hiểu đúng, hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, cuộc thi tạo được không khí sôi nổi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ công đoàn, đoàn viên và CNVCLĐ toàn tỉnh.
Thời gian tổ chức tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028” bắt đầu từ 06 giờ ngày 10/06/2024 đến 24 giờ ngày 07/7/2024 trên hệ thống thi trực tuyến của Trang thông tin điện tử Công đoàn Kiên Giang và tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Kiên Giang năm 2024, tổ chức từ ngày 05-08/7/2024 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang. 
Qua cuộc thi nhằm khích lệ tinh thần, động viên CNVCLĐ tham gia rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống, văn hóa tinh thần, nhằm nâng cao nâng suất, chất lượng, hiệu quả công tác và lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển trong quá trình hội nhập.
                                                                                   Kim Thi