Tin nóng
Hội nghị sơ kết Bản Giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang với Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot giai đoạn 2023 - 2025
Ngày: 16.11.2023
Ngày 16-11, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam -Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot, giai đoạn 2023-2025. Đồng chủ trì hội nghị về phía Việt Nam do bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang chủ trì và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Kiên Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố giáp biên cùng dự. Phía bạn do Ngài Đuông Savan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot chủ trì và cùng 22 thành viên của đoàn tỉnh và các huyện, thành phố giáp biên giới với Việt Nam.
Ông Tô Văn Dân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (người thứ nhất từ phải qua) chụp ảnh cùng cùng đại biểu tại hội nghị
Tại hội nghị hai bên đánh giá Việt Nam – Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết bền vững và sự hợp tác tốt đẹp; tỉnh Kampot có đường biên giới trên bộ, trên biển và vùng nước lịch sử tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang, có 02 cửa khẩu: Cửa khẩu Quốc tế Prek Chak - Hà Tiên và cửa khẩu Quốc gia Ton Hon - Giang Thành. Trong những năm qua, nhân dân tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia cùng nhân dân tỉnh Kiên Giang, Việt Nam có mối quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác, gặp gỡ trao đổi thường xuyên trên các lĩnh vực như: bảo vệ an ninh biên giới, thương mại, du lịch, thuỷ sản, nông nghiệp,… Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp để triển khai tốt tinh thần hợp tác thi đua về xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Việc thực hiện Giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác đã ký kết ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. 
Kết quả sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, đời sống của người dân hai bên biên giới đã trở lại bình thường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampôt có các hoạt động chung và thực hiện công tác hợp tác đạt được những kết quả tốt đẹp.
Lãnh đạo Mặt trận hai tỉnh Kiên Giang - Kampot ký kết vào báo cáo sơ kết một năm thực hiện giao ước thi đua xây dựng đường biên giới
Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Qua một năm thực hiện kế hoạch giao ước thi đua, hai tỉnh tuyên truyền, triển khai các nội dung theo tinh thần hợp tác đã đề ra trong thời gian qua; cùng phối hợp với các ngành liên quan của hai quốc gia đã tuyên truyền chủ trương, chính sách và pháp luật về xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị; vận động nhân dân hai bên chấp hành tốt pháp luật không qua lại biên giới trái phép, khai thác hải sản trái phép, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới, tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Campuchia - Việt Nam. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, nhất là nhân dân hai bên giáp biên.
Lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hoá, giáo dục, y tế được các ngành chức năng của hai tỉnh quan tâm, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của hai quốc gia và của hai tỉnh (Kampot, Kiên Giang).
Trong công tác phân giới cắm mốc; Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia và trên tinh thần tham gia bảo vệ thành quả mà Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên bộ Việt Nam - Campuchia đã xây dựng mốc giới và xác định vị trí mốc phụ, các ngành chức năng của tỉnh Kampot và tỉnh Kiên Giang đã phối hợp tạo điều kiện cho công tác phân giới cắm mốc đạt được những kết quả tốt đẹp. 
Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm; Lãnh đạo Mặt trận hai tỉnh đã phối hợp tốt với các ngành chức năng tuyên truyền trong nhân dân hai bên về âm mưu chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa các tỉnh giáp biên; ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại an ninh biên giới trên bộ, phá hoại vùng nước lịch sử như: Buôn bán vận chuyển ma tuý, xuất cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới, buôn bán phụ nữ và trẻ em, khai thác hải sản trái phép trong vùng nước lịch sử.
Hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Được sự quan tâm của chính quyền tỉnh Kampot và sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang tỉnh Kampot. Trong mùa khô năm 2022-2023 Đội K92 (Kiên Giang) đã cất bốc được 06 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Kampôt đưa về Kiên Giang làm lễ truy điệu và an táng.
Hội phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển tỉnh Kampot và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tích cực triển khai bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên bằng các hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục hội viên, phụ nữ về luật và các chính sách nhằm phục vụ hoạt động của Hội đạt hiệu quả thiết thực; thông qua đó nhằm tăng cường thêm tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẩn nhau giữa nhân dân hai tỉnh.
Củng cố thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác, xây dựng khu vực dân cư ổn định và tiếp tục triển khai Thông cáo chung giữa Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết năm 2022 tại tỉnh An Giang (Việt Nam), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch thi đua giai đoạn 2019 – 2021 và ký kết giai đoạn 2023-2025 (tổ chức tại tỉnh Kampot). Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Boon Tia Mies, huyện Kampongtrach, thành phố Kampot và thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia ký kết hợp tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tiên, thành phố Phú Quốc và huyện Giang Thành về việc hợp tác thi đua xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố giáp biên (tỉnh Kampot – tỉnh Kiên Giang) chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức tuyên truyền phong trào với chủ đề “Quần chúng hai bên tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới hòa bình, hữu nghị” phối hợp tổ chức các cuộc gặp gỡ định kỳ, đột xuất và thăm viếng, trao đổi thông tin, nắm tình hình những vấn đề hai bên cùng quan tâm, kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra có liên quan đến an ninh, trật tự biên giới đất liền, vùng nước lịch sử; giáo dục nhân dân biên giới có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ cột mốc đã được xây dựng; Tổ chức cơ chế phòng, chống các loại tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, buôn bán người, xuất-nhập cảnh trái phép được kịp thời; góp phần nâng cao ý thức của nhân dân sống khu vực giáp biên trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng khu vực dân cư ổn định.
Đã tổ chức các hoạt động thăm, chúc mừng lẫn nhau nhân dịp Tết cổ truyền của hai dân tộc Campuchia - Việt Nam, lãnh đạo các bên đều tổ chức đoàn thăm, chúc mừng lẫn nhau. 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Kiên Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực như: nhân dịp Tết Nguyên đán Việt Nam, Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia đã tổ chức đoàn sang thăm và tặng quà cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt đang sinh sống tại tỉnh Kampot.
Lãnh đạo Mặt trận hai tỉnh giáp biên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, về đời sống của nhân dân tại các khu vực biên giới, đặc biệt là công tác xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị thông qua các cuộc gặp nhân các dịp lễ, Tết của hai dân tộc hai đất nước. Công tác trao đổi thông tin cho nhau về các hoạt động xây dựng đường biên giới được thực hiện thường xuyên để cùng nhau đánh giá kết quả đã làm được trong thời gian qua, để đi đến thống nhất nội dung triển khai và đặt ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.
Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang trao quà
cho Ngài Đuông Savan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot 
Tại hội nghị hai bên cũng đề ra phương hướng trong thời gian tới:
1. Phối hợp tốt với cơ quan chức năng của mỗi bên trong việc tuyên truyền nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống các loại tội phạm theo tuyến biên giới và vùng nước lịch sử.
2. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn phá hoại hòa bình của thế lực thù địch, nhằm chia rẻ tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống của hai dân tộc.
3. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của hai dân tộc, đặc biệt giữa nhân dân các ấp giáp biên giới, để cho nhân dân hai bên hiểu biết thêm về truyền thống văn hóa của hai đất nước nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực giữa Campuchia và Việt Nam (tỉnh Kampot – tỉnh Kiên Giang).
4. Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận và cuộc sống của nhân dân tại khu vực biên giới, đặc biệt là việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị thông qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi đoàn nhân dịp Tết cổ truyền của hai dân tộc và ngày thành lập ngành Mặt trận của hai quốc gia.
5. Tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot theo nội dung đã được ký kết. 
Kết thúc hội nghị đại diện hai lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot ký kết vào báo cáo kết quả 01 năm thực hiện và các nội dung thống nhất đề ra phương hướng trong thời gian tới./.
                                                                    Tô Dân
                                          Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh