Tin nóng
HỘI NGHỊ CHIA SẺ KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN CỤM SỐ 5
Ngày: 04.10.2022
Ngày 27/5, tại Đồng Tháp, đã diễn ra Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Cụm số 5 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký (VUFO) dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh,thành Cụm số 5 (gồm 10 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ).

Thay mặt UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu, PCT UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp luôn được sự quan tâm và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo triển khai các hoạt động, cũng như thực hiện các cơ chế chính sách theo quy định.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đơn vị dự thảo các văn bản tham mưu Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình hình mới. Đây là một Chỉ thị quan trọng, khẳng định vai trò trụ cột của công tác đối ngoại nhân dân, giữ vững phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong rằng, vì sự nghiệp đối ngoại chung của đất nước, tập thể “Ngôi nhà Hữu nghị”, chúng ta hãy luôn vững bước, lạc quan hơn và tin tưởng vào sự thay đổi tích cực để cùng đồng hành và thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ - Cụm trưởng cụm 5, Báo cáo sơ kết về tình hình hoạt động của Cụm trong thời gian qua. Theo bà Giang, với mục tiêu là phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, mở rộng hoạt động thông tin đối ngoại, tăng cường công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, xây dựng và phát triển tổ chức, qua đó góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Cụm số 5, tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giữa các Liên hiệp địa phương Cụm số 5 trong triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang trao đổi công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Tại Hội nghị, Liên hiệp các tỉnh, thành cũng đã tham gia phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm thuận lợi khó khăn trong hoạt động thực tiễn của từng địa phương, công tác vận động phi Chính phủ nước ngoài và công tác đối ngoại  nhân dân. Từ đó thảo luận đúc kết cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình công tác góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới. Cạnh đó, Liên hiệp các tỉnh, thành cũng đề nghị cần có sự thống nhất đồng bộ các văn bản, bộ máy tổ chức, cụ thể hoá các cơ chế chính sách đối với hệ thống Liên hiệp.

Trong đó, đề nghị Liên hiệp Trung ương chỉ đạo ban hành Quy chế thi đua cho từng cụm để thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động; có chương trình hoạt động cụ thể hằng năm, tăng cường phối hợp với các địa phương để trao đổi thông tin, định hướng hoạt động cho các Hội; quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch đối với các dự án phi Chính phủ nước ngoài; thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy Liên hiệp ở các tỉnh v.v..

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký (VUFO) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký (VUFO) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng công tác hòa bình đoàn kết hữu nghị nổi bật là Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Cụm số 5 đã chủ động kết nối với Tổng Lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các Liên hiệp đã chủ động, linh hoạt đẩy mạnh ngoại giao nhân dân thông qua công tác vận động hỗ trợ nhân dân các nước trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19, một số Liên hiệp góp phần đáng kể trong công tác vận động các nguồn lực ủng hộ phòng, chống Covid-19, hỗ trợ các nhu yếu phẩm, trao tặng trang thiết bị y tế, thăm hỏi bà con việt kiều, góp phần củng cố tình đoàn kết quốc tế.

Đối với công tác vận động viện trợ phi Chính phủ, đa số các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài khi đến hoạt động tại địa phương đều tuân thủ các nguyên tắc đã cam kết, chấp hành tốt các qui định hiện hành của pháp luật, hoạt động đúng với lĩnh vực đã đăng ký hoạt động.

Về công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, trang thông tin điện tử Liên hiệp hữu nghị các tỉnh duy trì đều đặn các tin, bài về công tác đối ngoại nhân dân, hoạt động ngoại giao của lãnh đạo tỉnh, thành phố. Một số Liên hiệp như: Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu duy trì phát hành tập san Hữu nghị qua các kỳ, ấn bản tiếng Việt và tiếng Anh, giới thiệu đến các cơ quan ngoại giao, các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại trong tình hình mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, các phong trào thi đua có sự phát triển sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quan tâm công tác đối ngoại, vì vậy địa phương cần quan tâm công tác đối ngoại. Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh, chủ trương, đường lối đối ngoại của nước ta có 3 điểm lớn mà Liên hiệp không thể tách rời. Trong đó, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại. Ngoài ra, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản. Kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Mặt khác, ông Phan Anh Sơn đề nghị Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố xây dựng mối quan hệ thật tốt với các sở, ngành và phải vận động.

Sắp tới, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm lên chương trình tập huấn 3 ngày cho cán bộ 10 địa phương thuộc Cụm số 5 do một địa phương trong cụm đăng cai. Qua đó, hướng dẫn chi tiết cho toàn cán bộ của 10 Liên hiệp về bản chất của công tác đối ngoại nhân dân, những yêu cầu đặc ra và nhiệm vụ phải làm, nhất là về công tác phi Chính phủ nước ngoài.

Bành Muội