Tin nóng
Hội nghị Ban Chấp hành (đột xuất) của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày: 05.09.2023
Sáng ngày 31/8/2023, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Liên hiệp), Lô F3, số 38-39, đường Bế Văn Đàn, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành (đột xuất), nhiệm kỳ 2018-2023, nhằm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 127/KH/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 226/KH-LHHN, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Liên hiệp về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo là Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang.
Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh có đồng chí Mai Thanh Bình, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Tổ chức phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ; Ông Huỳnh Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; đồng chí Trần Chí Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang; đồng chí Tô Văn Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp; đồng chí Đặng Hoàng Diễn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp; đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tổng Thư ký Liên hiệp; cùng với sự tham dự của 27/39 ủy viên Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2018-2023. 
                                     Quang cảnh toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Chí Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang gợi ý “Ban thường vụ Liên hiệp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đột xuất để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch cơ quan Liên hiệp” Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm; cũng để làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ và việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ và để làm cơ sở phục vụ Đại hội nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, tại cuộc họp Ban Chấp hành (đột xuất) lần này, mong được các đồng chí tập trung xem xét và ghi phiếu tín nhiệm đúng tinh thần và nội dung như tôi đã nêu trên, để làm cơ sở cho việc tiến hành Đại hội nhiệm kỳ tới (tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đồng chí Trần Chí Dũng, Chủ tịch Liên hiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Sau khi nghe, đồng chí Trần Chí Dũng, Chủ tịch Liên hiệp; 02 đồng chí Tô Văn Dân và Đặng Hoàng Diễn, Phó Chủ tịch Liên hiệp trình bày Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm. Hội nghị thống nhất cao với báo cáo lấy phiếu tín nhiệm mà các đồng chí được lấy phiếu tính nhiệm vừa thông qua. 
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: đồng chí Trần Chí Dũng, đạt 25/27 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 92,6%; đồng chí Tô Văn Dân, đạt tỷ lệ 26/27 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 96,3%; đồng chí Đặng Hoàng Diễn, đạt 26/27 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 96,3%.
                                                                                               Kim Thi