Tin nóng
Hoạt động nổi bật của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Kiên Giang năm 2023
Ngày: 20.11.2023
Vừa qua, ngày 31/3/2023, Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tổ chức thành công tốt đẹp, tại Đại hội các đại biểu đã nhất trí biểu quyết 100% bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 09 vị. Ông Lê Thành Tạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là thế mạnh để Hội đi vào hoạt động có hiệu quả hơn về công tác đối ngoại nhân dân, góp phần cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.
 
Ban Chấp hành  Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia  tỉnh Kiên Giang, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Khi Đại hội lần thứ IV diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành Hội đã nhận được Quyết định số 100-QĐ/LHHN, ngày 04/4/2023, của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang về việc chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm tra, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngay sau khi nhận được Quyết định chuẩn y, Ban Chấp hành Hội khẩn trương đi vào thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đề ra. 
            Ông Tô Văn Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp (đứng thứ 3 từ phải qua) trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Kiên Giang,
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội tích cực tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tiêu biểu như sau:
Một là, tham gia cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tổ chức Họp mặt kiều bào và các nhà tài trợ nhân dịp đầu năm Quý Mão 2023. Hoạt động này nhằm mục đích là cầu nối phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Kiên Giang trong tiến trình hội nhập quốc tế đến bạn bè quốc tế; vận động kều bào trí thức về Kiên Giang chuyển giao tiến bộ khoa học, kỷ thuật, doanh nghiệp kiều bào về hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh và tham gia hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện xây dựng quê hương.
Hai là, tham gia cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tiếp và làm việc với Đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, cùng tiếp và làm việc với Đoàn có ông Trần Chí Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Liên hiệp); ông Tô Văn Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp; Ông Lê Trần Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Liên hiệp cùng ông Lâm Quang Kía, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang và ông Lê Thành Tạc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang. Về phía Đoàn Trung ương Hội, gồm có 15 người, do Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Trưởng Ban liên lạc phía nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phía nam, làm trưởng đoàn. Qua buổi họp mặt, thể hiện được sự gắn bó giữa Trung ương Hội và địa phương.
Ba là, tham gia Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2023",  nhằm ôn lại tình đoàn kết giữa hai nước suốt chiều dài lịch sử đã qua và thể hiện quyết tâm hơn nữa tình “đoàn kết - hữu nghị - hợp tác cùng phát triển" hướng tới những mục tiêu 50 năm tới.
Bốn là, tham dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 41 vị vào Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 (trong đó 13 vị được bầu vào Ban Thường vụ; 03 vị được bầu vào Ban kiểm tra). Đại hội tiếp tục tính nhiệm bầu Ông Trần Chí Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp, tái cử, nhiệm kỳ 2023-2028; Ông Tô Văn Dân và Ông Đặng Hoàng Diễn, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp, tái cử, nhiệm kỳ 2023-2028; Ông Nguyễn Xuân Quang, giữ chức vụ Tổng Thư ký, tái cử trong nhiệm kỳ (2023-2028) và bầu ông Nguyễn Duy Kiên, trưởng Ban đối ngoại và hợp tác làm trưởng ban kiểm tra Liên hiệp, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngoài ra, Hội còn tham gia một số hoạt động đối ngoại các tỉnh, thành bạn như: Dự Hội nghị liên tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh.
 
Toàn cảnh các đại biểu nghỉ giải lao,chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Liên tịch.
Tham gia Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam -Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot, giai đoạn 2023-2025. 
        Ông Lê Thành Tạc (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại Hội nghị.
Song song với sự tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại chung của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang và các tỉnh, thành bạn. Ban Chấp hành Hội còn tích cực vận động, tài trợ vào công tác an sinh xã hội như: phát quà cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng cầu giao thông nông thôn…vv.., từ đầu năm 2023 đến nay giá trị giải ngân 8.137.000.000 đồng. 
Một số hình ảnh hoạt động tài trợ công tác an sinh - xã hội: 
        Ông Lê Thành Tạc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang trao quà.
Ông Lê Thành Tạc - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang (từ trái qua người thứ 6) trao quà cho các em sinh viên và chụp ảnh lưu niệm.
 
Ông Lê Thành Tạc - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia  tỉnh Kiên Giang tại buổi lễ phát quà cho học sinh trường Tiểu học Thạnh Lộc A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 
 
                                                                                             Kim Thi