Đề án xây dựng giao thông nông thôn các huyện năm 2011
Ngày: 14.03.2019
Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là tỉnh Kiên Giang với hệ thống kênh rạch chằng chịt, thuận lợi cho giao thông đường thủy, nhưng việc đi lại của người dân giữa ấp liền ấp, xã liền xã chưa được thông suốt, vì còn nhiều cầu khỉ; nhiều khu vực chưa có đường bêtông, chủ yếu là đường đất sình lầy, trơn trợt. Mặc dù địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng rất nhiều cầu, đường nông thôn nhưng do ngân sách của địa phương còn hạn chế nên chưa giải quyết hết được. Hiện nay nhiều nơi chưa có cầu, đường nhựa hoặc bê tông để đi lại. Nếu được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là cầu, lộ nông thôn sẽ tạo được bước đột phá, thúc đẩy kinh tế - văn hóa, xã hội địa phương phát triển nhanh.

1. Đơn vị  vận động tài trợ:

- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang.
- Người đại diện: Ông Lê Văn Hồng - Chủ tịch
- Địa chỉ: 48 Thành Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Gian
- ĐT & Fax: 077.874828;
- Di động: 0913.885021 (Lê Văn Hồng); 0918.626.409 (Ngô Đức Tín – Trưởngphòng Phòng Công tác PCP NN)

- Email: lienhiepkg@kufo.vn

- Website: www.kufo.vn

 ٭ Chức năng, nhiệm vụ:

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang là một tổ chức chính trị - xã hội, chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Kiên Giang (theo Chỉ thị 28-CT/TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam). Chịu trách nhiệm về quan hệ, vận động viện trợ theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp và cung cấp thông tin công tác vận động viện trợ và quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho các ngành, địa phương trong tỉnh.

 2. Khái quát tình hình chung:

Tỉnh Kiên Giang nằm về phía cực Tây Nam của tổ quốc, thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, có đường biên giới trên đất liền 56km giáp với Campuchia, trên biển giáp vịnh Thái Lan, với bờ biển dài 208 km. Diện tích tự nhiên là 6,290.17km2. Về đơn vị hành chính có 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện, trong đó có hai huyện đảo. Thành phố Rạch Giá là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về dân số, hiện nay toàn tỉnh có 1.683.146 người, trong đó số người sống ở thành thị là 452.574 người, chiếm 26,89%, số người sống ở nông thôn là 1.230.575 chiếm 73,11%. Lực lượng lao động nông nghiệp chiếm 62,55%, các ngành nghề khác chiếm 37,45%. Mật độ dân số là 265 người/ km2. Tỉnh có ba dân tộc chính là Kinh (85,65%), Khmer (12,19%), Hoa (2,16%). Kiên Giang là một tỉnh có dân số đứng thứ 12 trong cả nước, đứng thứ 2 tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nhưng phân bố không đồng đều, dân cư thường sống theo ven đường, dọc theo sông, kênh, rạch.

               Về cơ cấu kinh tế, đại bộ phận nhân dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp (80%), đánh bắt hải sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tốc độ tăng trưởng (GDP) bình quân hàng năm đạt 11,5%; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 1.320 USD/năm. Tuy nhiên kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội còn yếu kém, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng nông thôn sâu, biên giới, vùng đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn nghèo và nhiều khó khăn.

3. Tình hình giao thông nông thôn:

Trong những năm qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ đầu tư hệ thống giao thông nông thôn các tuyến đường từ huyện về xã, liên xã và liên huyện rất nhiều. UBND các huyện cũng quan tâm đầu tư các tuyến đường về ấp, liên ấp bằng huy động sức dân và nhiều hình thức khác như: vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước.

Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là tỉnh Kiên Giang với hệ thống kênh rạch chằng chịt, thuận lợi cho giao thông đường thủy, nhưng việc đi lại của người dân giữa ấp liền ấp, xã liền xã chưa được thông suốt, vì còn nhiều cầu khỉ; nhiều khu vực chưa có đường bêtông, chủ yếu là đường đất sình lầy, trơn trợt. Mặc dù địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng rất nhiều cầu, đường nông thôn nhưng do ngân sách của địa phương còn hạn chế nên chưa giải quyết hết được. Hiện nay nhiều nơi chưa có cầu, đường nhựa hoặc bê tông để đi lại. Nếu được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là cầu, lộ nông thôn sẽ tạo được bước đột phá, thúc đẩy kinh tế - văn hóa, xã hội địa phương phát triển nhanh.

Theo số liệu thống kê, thì hiện nay toàn tỉnh còn trên 2.000 cầu khỉ, cầu vĩ ở các huyện; khoảng 70% tuyến đường từ xã xuống ấp, liên ấp chưa được xây dựng (phụ lục hình ảnh cầu, đường kèm theo).

 4. Mục tiêu đề án:

          - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) “… đến năm 2012 có 100% xã có đường ôtô về đến trung tâm xã và đến năm 2015 có ít nhất 60% đường ấp, liên ấp được bêtông hóa…”.

          - Từng bước xóa cầu khỉ, cầu vĩ; xây dựng những tuyến đường giao thông nông thôn và cầu nông thôn, ưu tiên những nơi rất cần thiết, bức xúc như: Trường học, trạm y tế, khu vực đông dân cư...tạo điều kiện cho các em học sinh đến trường để giảm tỷ lệ học sinh bỏ học vì không có đường đi lại, người dân đi lại dễ dàng, thuận lợi trong việc trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế vùng.

          - Đổi mới bộ mặt nông thôn, nhằm nâng cao đời sống, văn hoá – xã hội cho những xã vùng sâu, vùng dân tộc, biên giới của Kiên Giang.

 5. Hiệu quả và những người hưởng lợi:

          - Khoảng 1.000.000 lượt người dân được hưởng lợi từ dự án này.

          - Học sinh đi học được dễ dàng trong hai mùa mưa nắng, bà con nông thôn đi lại thuận tiện không mất tiền và thời gian qua đò, phà, đường sình lầy, trơn trợt, từ đó tạo thuận tiện trong việc giao thương, thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - văn hóa, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

 6. Địa điểm thực hiện:

          Các huyện trong tỉnh (có bảng danh mục địa điểm, quy mô, giá trị các công trình dự kiến xây dựng kèm theo).

 7. Phương pháp triển khai đề án:

 - Dự án được thực hiện theo hình thức tài trợ trọn gói hoặc 7/3 (địa phương đối ứng 30%, Liên hiệp tài trợ 70%).

- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang kết hợp UBND các huyện hưởng lợi thống nhất quy hoạch, kế hoạch, quy mô, tải trọng, địa điểm theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới về cầu, đường nông thôn của từng huyện năm 2011.

- Chọn thiết kế mẫu cầu, đường phù hợp với địa hình và tình hình giao thông thực tế để áp dụng chứ không thuê thiết kế cho từng hạng mục để giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng, chất lượng công trình và mang tính hiệu qủa theo quy hoạch chung của tỉnh.

- Chọn các nhà thầu có năng lực tốt và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường nông thôn, doanh nghiệp thi công trước, Liên hiệp thanh toán sau, vận động làm từ thiện lấy lãi thấp.

- Tuyên truyền, vận động tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai xây dựng, phát động phong trào tham gia đóng góp của các lực lượng vũ trang, các đoàn thể (nhất là đoàn thanh niên) và cộng đồng dân cư địa phương trong tất cả các hoạt động của đề án như: đóng góp tiền, hiến đất, hoa màu, ngày công lao động đào đắp lề đường …Với tinh thần “Đồng khởi xây dựng giao thông nông thôn”.

 8. Tổ chức và quản lý:

          Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang, UBND huyện và các phòng chức năng của huyện phối hợp giám sát, kiểm tra tiến độ xây dựng và chất lượng công trình trong suốt quá trình xây dựng.

          - Về chất lượng công trình đảm bảo theo tiêu chí đã quy định

          - Định kỳ gởi báo cáo cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các nhà tài trợ về tiến độ xây dựng và mời nhà tài trợ làm Lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng (có gắn bảng tên đơn vị tài trợ).

- Minh bạch, công khai hóa nguồn tài chánh với nhà tài trợ và nhân dân.

          - Tạo điều kiện khi nhà tài trợ đến thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng và chất lượng công trình.

          - Đề nghị các hình thức khen thưởng, tôn vinh nhà tài trợ, đơn vị xây dựng và người dân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng giao thông nông thôn.

 9. Kinh phí ước tính cho toàn bộ đề án: 73,628 tỷ đồng

 - Đường xe 4 bánh:                           57,275 km

- Đường xe 2 bánh:                           23,5 km

- Cầu xe 4 bánh:                                11 cây + 2 cống

               - Cầu xe 2 bánh:                                11 cây

Đang Online: 1
Truy cập tháng: 114
Tổng truy cập: 25168