Tin nóng
Chi Hội Hưng Hòa Tự Thị trấn Giồng Riềng - Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Kiên Giang
Ngày: 05.09.2023
Ngày 03/9/2023 Chi hội Hội Hưng Hòa Tự Thị trấn Giồng Riềng phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Kiên Giang phát gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Thị trấn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Ông Lê Văn Trung, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Kiên Giang (người thứ 2 từ trái qua) phát gạo cùng Chi Hội cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn Thị trấn Giồng Riềng
Chi hội Hội Hưng Hòa Tự Thị trấn Giồng Riềng đã vận động mạnh thường quân 04 tấn gạo. Trong đó, trao tặng 400 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên đại bàn Thị trấn Giồng Riềng. Mỗi suất gồm 10kg gạo. Tuy suất quà có giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn. Tổng giá trị là 68 triệu đồng.
Đây là những phần quà thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, nhằm chia sẻ với các hộ nghèo, hộ cận nghèo giãm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Bành Muội