Tin nóng
Bàn giao thiết bị y tế cho 3 xã đảo Hòn Nghệ - Sơn Hải, huyện Kiên Lương và Tiên Hải, TP.Hà Tiên
Ngày: 27.08.2020

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại các trạm y tế xã Đảo cách xa đất liền, thông qua việc cung cấp trang thiết bị y tế cơ bản; tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của người dân, đặc biệt là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, ngư dân đánh bắt xa bờ trên biển. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã vận động Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 13 trang thiết bị mới cho 3 trạm y tế xã: Hòn Nghệ - Sơn Hải, huyện Kiên Lương và Tiên Hải, TP.Hà Tiên, trị giá trên 2 tỷ đồng.