Tin nóng
Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký và trưởng ban kiểm tra Liên hiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày: 12.11.2023
Tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 9/11 đến ngày 10/11/2023, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang, Đại Hội đã bầu 41 vị vào Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 (trong đó 13 vị được bầu vào Ban Thường vụ; 03 vị được bầu vào Ban kiểm tra). Theo quy định thì sau khi trúng cử, Ban Chấp hành mới họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Trưởng Ban Kiểm tra. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang; ông Nguyễn Thành Quốc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.
Ngày 09/11/2023, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Tổng Thư ký và trưởng Ban kiểm tra Liên hiệp, nhiệm kỳ 2023-2028.
Quang cảnh toàn phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giàng, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Nguyễn Thành Quốc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh thông qua các Công văn của Ban Cán sự Đảng tỉnh về chủ trương thời gian và nhân sự giới thiệu tái cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.
Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Căn cứ Công văn số 2407-CV/BCSĐ, ngày 02/10/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thông báo số 2492-TB/BCSĐ, ngày 19/10/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương thời gian và nhân sự giới thiệu tái cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.
Sau xin khi ý kiến biểu quyết của 41 vị trong ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028, các vị trong ban chấp hành thống nhất 100% bầu Ông Trần Chí Dũng, nguyên Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 được tái cử, bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Trần Chí Dũng, tân Chủ tịch Liên hiệp, điều hành bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban kiểm tra của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2023-2028.
Căn cứ Quyết định số 1312-QĐ/TU, ngày 23/10/2023 của Tỉnh ủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh và Căn cứ Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Căn cứ các Công văn của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhân sự chủ chốt của Liên hiệp. Xin ý kiến của Ban chấp hành Liên hiệp khóa IV, Ban Chấp hành thống nhất 100 % bầu ông Tô Văn Dân, Ông Đặng Hoàng Diễn tiếp tục tái cử, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp; Ông Nguyễn Xuân Quang, giữ chức vụ Tổng Thư ký, tái cử trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ông Nguyễn Duy Kiên, trưởng Ban đối ngoại và hợp tác làm trưởng ban kiểm tra Liên hiệp, nhiệm kỳ 2023-2028.
                                                                                          Kim Thi