Khánh thành công trình cầu nông thôn tại huyện An Minh do Ni sư Thích Nữ Diệu Hoa, Trụ trì Chùa Kỳ Quang, quận Phú Nhuận, TP.HCM vận động tài trợ(14.03.2019)

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã vận động Ni sư Thích Nữ Diệu Hoa, Trụ trì Chùa Kỳ Quang, quận Phú Nhuận, TP.HCM và ông Nguyễn Quang ...